Uniwersytet Łódzki wspólnie z Uniwersytetem Opolskim zakładają Konsorcjum „Standaryzacja Rozwiązań Zarządczych dla Uczelni”. Umowę, w Pałacu Biedermanna podpisali rektorzy obu Uczelni – prof. Marek Masnyk i prof. Antoni Różalski. W porozumieniu tym chodzi o to, by skuteczniej zarządzać administracją i finansami, a także oferować biznesowi lepsze usługi i know-how. Podstawą tej współpracy będzie Kompleksowy System Informacyjny (KSI), dzięki któremu Uniwersytet Łódzki osiągnął w ciągu kilku ostatnich lat doskonały wynik finansowy.

Uczelnia jest bardzo złożonym organizmem, mamy już duże doświadczenie w zakresie nowoczesnego zarządzania naszą jednostką naukową, ale chcemy tez uczyć się od innych, bo każda szkoła wyższa ma swoją specyfikę działania – powiedział Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Antoni Różalski.

Bazując na systemie stosowanym przez Uniwersytet Łódzki będziemy mogli wyeliminować ewentualne błędy, to początek większej i dłuższej współpracy, mamy nadzieję, że dołączą do nas inne uczelnie wyższe – dodał Rektor Uniwersytetu Opolskiego, prof. Marek Masnyk.

Uniwersytet łódzki zaczął przygotowywać się do wprowadzenia KSI już w 2004 roku, podczas kadencji Rektora Wiesława Pusia. Uczelnia musiała wtedy sprostać kilku ważnym wyzwaniom, które przyniósł rozwijający się rynek edukacyjny w Polsce. Były to między innymi: rosnąca konkurencja prywatnych szkół wyższych, potrzeba skutecznego wykorzystania środków unijnych, zmieniający się system finansowania uczelnia i niekorzystna sytuacja finansowa.