Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Opolski w roku 2017 założyli Konsorcjum pod nazwą „ Standaryzacja Rozwiązań Zarządczych dla Uczelni”.

Przedsięwzięcie to ma sprzyjać skuteczniejszemu zarządzaniu administracją i finansami uniwersytetów, a także oferować biznesowi lepsze usługi i know-how. Podstawą współpracy będzie Kompleksowy System Informacyjny (KSI), dzięki któremu Uniwersytet Łódzki osiągnął w ciągu kilku ostatnich lat znakomity wynik finansowy.

Uczelnia jest bardzo złożonym organizmem, mamy już duże doświadczenie w zakresie nowoczesnego zarządzania naszą jednostką naukową, ale chcemy też uczyć się od innych, bo każda szkoła wyższa ma swoją specyfikę działania – powiedział Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Antoni Różalski.

Bazując na systemie stosowanym przez Uniwersytet Łódzki będziemy mogli wyeliminować ewentualne błędy, to początek większej i dłuższej współpracy, mamy nadzieję, że dołączą do nas inne uczelnie wyższe – dodał Rektor Uniwersytetu Opolskiego, Profesor Marek Masnyk.

Uniwersytet Łódzki zaczął przygotowywać się do wprowadzenia KSI już w 2004 roku, podczas kadencji Rektora Wiesława Pusia. Uczelnia musiała wtedy sprostać kilku ważnym wyzwaniom, które przyniósł rozwijający się rynek edukacyjny w Polsce. Były to między innymi: rosnąca konkurencja prywatnych szkół wyższych, potrzeba skutecznego wykorzystania środków unijnych, zmieniający się system finansowania uczelni i niekorzystna sytuacja finansowa.

Podpisanie umowy z Uniwersytetem Opolskim ma być początkiem większego projektu międzyuczelnianego. Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Opolski szukają  innych partnerów, którym mogliby zaoferować swoją wiedzę i doświadczenie, ale również zdobywać nowe dane i ulepszać funkcjonowanie KSI.