Konsorcjum „Standaryzacja Rozwiązań Zarządczych dla Uczelni”

Adres : ul.Narutowicza 68, 90-136 Łódź

Telefon. +48 635 40 20

email: konsorcjum.ksi@uni.lodz.pl