Portal Pracowniczy to system informatyczny, który w formie webowego interfejsu dostępnego dla wszystkich pracowników uczelni pozwala na łatwy dostęp do najważniejszych informacji z zakresu kadrowo-płacowego, uczelnianych aktualności oraz ważnych informacji.

Narzędzie to jest także zaawansowanym systemem elektronicznej obsługi dokumentów wspierającym m.in w pełni elektroniczną obsługę procesów uczelnianych z wykorzystaniem wewnątrz uniwersyteckiego elektronicznego podpisu niekwalifikowanego.

System jest stale rozwijany o nowe funkcjonalności, a obecnie składa się z trzech głównych modułów:

 • Moduł kadrowo-płacowy
  • Informacje o zatrudnieniu (stanowisko, data zatrudnienia itp.) wraz z historią zatrudnienia w uczelni.
  • Podgląd do danych kadrowych wykorzystywanych np. w procesie wnioskowana o świadczenia socjalne
  • Informacje o wynagrodzeniu (elektroniczny pasek płacowy, historia wynagrodzeń)
  • Informacja o urlopach i nieobecnościach (historia, podsumowanie ilości dostępnych dni urlopu itp.)
  • Odbieranie formularzy PIT (wraz z potwierdzeniem odbioru)
 • Moduł intranetowy
  • Aktualności uczelniane
  • Ważne informacje (dokumenty z działu spraw socjalnych, informacje odnośnie ochrony danych osobowych)
  • Komunikaty
 • Moduł elektronicznej obsługi dokumentów
  • Delegacje krajowe
  • Faktury krajowe
  • Umowy cywilnoprawne
  • Noty księgowe wewnątrzuczelniane
  • Wnioski o świadczenia socjalne
   • Oświadczenie o dochodach
   • Wniosek o dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej
   • Wnioski o dofinansowanie do kolonii/obozu, zimowisk
   • Wniosek o dofinansowanie do przedszkola
   • Wnioski o dofinansowanie do „wczasów  pod gruszą” i wczasów indywidualnie zakupionych
  • Wnioski kadrowe
   • Wnioski urlopowe dla nie nauczycieli (urlop okolicznościowy, wypoczynkowy, wypoczynkowy na żądanie)
  • Listy zadań i dokumentów