System kadrowo-płacowy Rektorat powstał w 2004 roku w Uniwersytecie Łódzkim i od tego czasu jest stale rozwijanym podstawowym systemem uczelni.

W 2017 rozpoczęto prace nad nową wersją systemu – Rektorat 2.0,  wdrażaną obecnie w ramach prac konsorcjum w Uniwersytecie Opolskim i Uniwersytecie Łódzkim.

Rektorat 2.0 jest w pełni dostosowany do potrzeb dużych uczelni publicznych – od samego początku jest tworzony w oparciu o wymagania stawiane bezpośrednio przez merytoryczne działy uczelni przez ten sam zespół doświadczonych programistów i analityków.

Kluczowymi wymaganiami stawianymi wobec projektu były zawsze jego wydajność, stabilność i bezpieczeństwo. Architektura systemu pozwala także na bezproblemową integrację z innymi narzędziami takimi jak np. system finansowo-księgowy oraz jego łatwą rozbudowę, np. o nowe raporty dzięki wykorzystaniu narzędzia BIRT.

Obecna wersja systemu jest stale rozwijana a w jej skład wchodzą:

Moduł kadrowy dostarcza funkcjonalności z obszaru procesów spraw pracowniczych:

 • Kartoteka
 • Zatrudnianie
 • Wynagrodzenie
 • Czas pracy
 • Statystyki

Moduł płacowy zapewnia funkcjonalności z zakresu:

 • Parametryzacja
 • Składniki
 • Listy główne
 • Listy dodatkowe
 • Umowy cywilnoprawne i rachunki
 • Statystki, średnie i raporty

Moduł ZUS odpowiada za tworzenie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz integrację z Płatnikiem.

Moduł spraw socjalnych umożliwia ewidencjonowanie, naliczanie i kontrolę świadczeń socjalnych.

Moduł podatkowy pozwala na obliczenie i wygenerowanie formularzy PIT.

Wszystkie moduły tworzą w pełni zintegrowany system pozwalający na sprawną realizację procesów biznesowych w uczelni.